ایرانمنش سوریان بشارتی و استاندار تهران تمدن و خانواده خالقی پور

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/193690

برای رویت برنامه لینک بالا را کلیک کنید 

 اتفاق ویژه ای در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام “اینجا ایران” افتاد که دیدن این لحظات ناب خالی از لطف نیست .عزت و عظمت خانواده شهدا در این شب به تصویر کشیده شد، پدر و مادر شهیدان خالقی پور در برنامه حضور داشتند که وقتی مادر این سه شهید لب به سخن گشود ،آنچنان فضا معنوی شد که رسالت بوذری مجری با تجربه برنامه نتوانست جلوی خود را بگیرد و در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود و بغض گلویش را می فشرد با صدایی لرزان افتخار خود را بوسیدن دست پدر شهید دانست و خم شد و دستان پدر شهیدان خالقی پور را بوسید.

                

           http://www.mashreghnews.ir/fa/news/193690

در نیمه برنامه هنگامی که نوبت به رضا ایرانمنش نماینده جامعه هنری استان تهران رسید گفت من به رسالت بوذری که دست پدر شهید را بوسیده است حسودی ام می شود و همیشه گفته ام که ما خاک پای پدران و مادران شهدا هستیم چرا که اگر شهدا نبودند نه ایرانی بود و نه ناموسی و نه وطنی و سپس با گفتن این جمله که من نمی دانم برنامه شما خراب می شود یا نه، اما من باید پای پدر شهید را بوسه بزنم روی زمین نشست و پاهای پدر شهیدان خالقی پور را بوسید .

                                 

در انتهای برنامه هنگامی که مجری از میهمانان خواست هر کدام یک جمله بگویند حمید سوریان قهرمان ملی کشورمان در المپیک 2012 که با پرچم سه رنگ ایران دور افتخار زده بود گفت :این عقده در گلوی من مانده و من هم باید به نمایندگی از جامعه ورزشی بوسه بردستان پدر شهید بزنم و این اقدام زیبا را جلوی دوربین و در برنامه زنده اینجا ایران به یادگار گذاشت .
خانواده شهیدان خالقی پور از همه هموطنان قدر شناس میهن اسلامی کمال تشکر وسپاس را دارد.بخصوص عزیزانی که در این برنامه در مقابل دوربین و میلیونها تماشاگر دست پدر شهیدان را به نشانه تقدیر از شهدای میهن اسلامیشان بوسه زدند. همچنین از آقای بشارتی که بدور از نگاه دوربین به دست پدر شهیدان بوسه زد و با سخنان صمیمانه و قدر شناسانه خود باعث دلگرمی و تصلی مضاف ایشان گردید کمال تشکر را داریم .