حاج محمود خالقی پور پدر شهیدان خالقی پور

حاج محمود خالقی پور پدر شهیدان خالقی پور

 

        مرحومه خاور خانم مادر حاج محمود      عکس دوران سربازی حاج محمود 

لندن قبل از انقلاب اسلامی

سوریه مزار شهید دکترعلی شریعتی

لبنان

حاج آقا ناظری پدر شهید اسماعیل ناظری

 کافیست دلت جوان باشد

 

مرحوم حاج حسین قاسمی پدر شهیدان قاسمی 

 

مرحوم حاج آقا دژگانی پدر شهید دژگانی

آقای شاکری جانباز دو دست دو چشم 

حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه

آقای دکتر معین وزیر سابق وزارت علوم  

آقای مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران

 

مرحوم حاج احمد خالقی پور

 

الرجال قوامون علن النساء