خانواده خالقی پور در یک نگاه

_0011.gif2

خانواده شهیدان خالقی پور ساکن محله نازی آباد تهران می باشند. اولین شهید این خانواده شهید داود خلقی پور متولد1344  درسال1362 طی عملیات خیبردر جزیره مجنون به فیض شهادت رسید ٬ دو شهید دیگر این خانواده رسول و علیرضا متولدین 1346 و 1350 بطور همزمان در سال1367 در منطقه شلمچه ,عملیات پاسگاه زید که همزمان با عملیات مرصاد درجنوب کشور انجام شد در آغوش یکدیگر به فیض شهادت نائل آمدند

شهید علیرضا خالقی پور شهید داوود خالقی پور شهید رسول خالقی پور
تولد     ۱۳۵۰    مجرد تولد     ۱۳۴۴    مجرد تولد      ۱۳۴۶    مجرد
شهادت  ۱۳۶۷   مرصاد شهادت   ۱۳۶۲    خیبر شهادت  ۱۳۶۷  مرصاد
محل شهادت پاسگاه زید محل شهادت جزیره مجنون محل شهادت پاسگاه زید
دوم  ریاضی فیزیک دیپلم ریاضی فیزیک دیپلم علوم انسانی
بهشت زهرا قطعه ۲۷ ردیف ۱۳ شمارهء ۲۹ ردیف ۱۳ شماره۳۰و۳۱
بسیجی- محصل بسیجی -نخست وزیری بسیجی- کشتیرانی ج .ا .ا

 در-یک-نگاه-شهیدان-خالقی-پور