دیدار مسجد جامعی شورای شهر

ماهانه 270 نفر کشته بخاطر آلودگی هوا کم نیست!

 آقای مسجدجامعی در روز جمعه مورخ 92/10/20 به همراه عده ای خبر نگار با خانواده شهیدان خالقی پور در منزل ایشان دیدار فرمودند.

 مسجد جامعی در ادامه برنامه بازدید از بافتهای فرسوده درمنطقه16به منزل شهیدان خالقی پور رفت و دقایقی با خانواده این شهیدان والا مقام گفت‌وگو کرد. مادر این 3 شهید نیز با بیان خاطراتی از فرزندان خود، فضای معنوی خاصی را برای رئیس شورای شهر و همراهانش خلق کرد. رئیس شورای شهر نیز خطاب به پدر و مادر این 3 شهید گفت: شما افتخار همه ایرانیان هستید.         

                                                                                        به نقل از سایت همشهری آنلاین

                                                         

در ادامه یکی از اعزای خانواده شهید خالقی پور عنوان نمودند دیدار مسئولین با این خانواده همواره باعث دلگرمی ما و سبب خیرهمگانی بوده است. لذا از شما مسئول محترم تقاضا داریم که موضوع اخیر شهرتهران را که آلودگی هوامی باشدرانیزجدی بگیرید. ماهانه 270 نفر کشته بخاطر آلودگی هوا درتهران کم نیست!

آقای مسجد جامعی دستور فرمودندتا این موضوع در دستور کار این هفته شورای شهر قرار گیرد.