دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور 

 دیدار-با-رهبری-1

مقام معظم رهبری در مورخ هفتم آبان ۱۳۷۷ از خانواده شهیدان خالقی پور بازدید به عمل آ وردند .

ایشان ضمن تشویق صبر واستقامت این خانواده احوالات این خانواده را پرس وجو نمودند

ودر ادامه از پدرشهیدان سوال فرمودند آیا کاری هست که ما برای شما انجام دهیم؟ 

 پدر شهیدان اشاره فرمودند که درمنطقه نازی آباد عده ای مستمند هستند  که 

 حاجی خانم مادر شهیدان مبادرت به کمک ایشان دارند٫ شما این افراد را بیمه بفرمایید. 

 آرزوی قلبی من این است که هر کس در هر کجای ایران که به بیمارستان رجوع می کند 

 مداوا شود ٫نگویند که برو اول پول بریز بعد بیا ببینیم چه مشکلی داری.  

مقام معظم تبسمی نموده فرمودند که حاج آقا بیمه که چیزی نمی دهد. 

 پدر شهیدان فرمودند دیگر این که جلوی منزل ما محل آ مد و رفت اهالی مسجد 

 امام حسن مجتبی است . تیر برقی در این مسیر وجود دارد که دائم خاموش است . 

اداره های برق منطقه هر یک اینکار را بدیگری مربوط می داند. خواهش دارم دستور دهید 

 تا این تیر برق دار شود. مقام معظم رهبری به یکی از اطرا فیان دستور انجام این کار را فرمودند. و ظرف مدت  ۴۸ ساعت این امرانجام شد.و در نهایت ایشان با کمال تواضع اجازه خواستند 

 تا سهمی در صندق حمایت از مستضعفین مادر شهیدان داشته باشند و  

مبلغ ۷میلیون ریال  به آن صندوق هدیه دادند . 

 برای رویت صفحه اصلی روی آدرس http://3shahideshahed.ir کلیک کنید.