مجتبی جباری در مراسم ولیمه بازگشت آقای سلیم جباری از مکه مکرمه

مراسم ولیمه بازگشت آقای سلیم جباری از مکه مکرمه 

 

آقای جباری یکی از دیپلماتهای سفارت ایران درکشور عربستان بوده و متعاقبا 

 در زمان تشرف خانواده شهیدان خالقی پور به عربستان جهت زیارت خانه خدا  

و مدینه منوره٫ میزبان ایشان در شهر جده عربستان بوده اند .

 

 

ضمن تشکر از ایشان یادآور می شوم آقای جباری دوست و همرزم حاج آقا خالقی پور در جنگ تجمیلی بوده و ازطرفی برادر دو شهید بزرگوار دیگر از رزمندگان گردان عمارلشکر۲۷محمد رسول الله به نام های شهیدکریم و شهیدرحیم جباری می باشند .

همچنین ایشان ُ عموی آقای مجتبی جباری 

 کاپیتان تیم استقلال نیز هستند .