شهید علیرضا خالقی پور

شهید والا مقام علیرضا خالقی پور

                             

ان الله اشتری من المو منین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه 

 بقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و عدالله علیهاحقا ” 

خدایا تورا شکر گزارم به سبب اینکه در دوران زندگیم همواره دستگیرم بودی

و من را از گام نهادن در راههای تاریک باز نهادی و  در آغاز مسیر

شهادت قرار دادی راهی که ابتدایش آموختن الفبای قرآنی

وانتهایش نگریستن به وجه زیبای تو بود.

 

        شهید علیرضا چند ساعت قبل از شهادت

    خدایا ؛ مرا نیز در جمع دوستان و آزادگان و عاشقا نت راه بده .

   خدایا بنده خود را ببخش و از من و خطاها و گناهانم در گذر.

 خدایا ؛ اکنون تو را شکر میکنم ؛ 

 زیرا که طعم شیرین ملاقاتت را بمن چشاندی .

مرحوم علیرضا افخمی و شهید علیرضا 

و به همرزمان محصلم بگوئید که اجتماع نیاز به درس و سپس تخصص شما دارد ؛ 

 نکند خدای نا کرده متخصصی شوید مضر بر جامعه که بدانید در اینصورت  

هیچیک از شهدا از قطرات خونشان نخواهند گذشت . 

شهید علیرضا یکی از نوابغ مدرسه نمونه رشد درمنطقه ۱۶بود 

 معدل ایشان علی رغم حضورمستمر ش در جبهه ها همواره بالای ۱۹ بود. 

   خدایا تو را شکر گزارم به سبب اینکه در دوران زندگیم همواره دستگیرم بودی

          شهید علیرضا برسر مزار شهید بشیری                         

این را میدانم که حق شما را بدان حال که هست بجای نباوردم  ؛ اما چه کنم که وسیله ای برای جبران خطاها یم ندارم لذا از شما میخواهم که حلالم کنید باشد که انشاءالله نزد حضرتش رو سفید رفته باشم .

 شهید علیرضا استانبول 

علیرضا بنا به ضرورت شغل پدر به چند کشور اروپایی سفر نموده بود ولی به عکس برخی افراد که تنها با شنیدن نغمه ای از غرب واله و شیدای آنجا می شوند. وی خود را نباخته و دفاع از میهن را سرلوحه امور زندگی خود قرارداد.

و برای رسیدن به این هدف که جز رضایت حضرتش نیست باید با تمام توان کوشید چه بسا در این راه جان هم بدهیم . فرازی از وصیتنامه

و اما در رفتنم صبر پیشه کنید چونانکه در رفتن برادرم همچون کوه استقامت ورزیدید  

که خود بهتر از من میدانید هدف چیست ؟

امیرحسین خالقی پور درآغوش برادر شهیدش علیرضا  

در ایام حیاتم برای برادران و خواهرم فرزند و برادر خوبی نبودم ؛ اما چه کنم که وسیله ای 

 برای جبران خطاهایم ندارم از شما میخواهم که حلالم کنید باشد .