سید جلال هم رزم شهیدان خالقی پور

سید جلال هم رزم شهیدان خالقی پور

اگر راست باشد که هر انسان یا مخلوقی از خلایق خداوند ماموریتی در این دنیا دارد پس ماموریت من این بوده که بر صحنه عروج ملکوتی این دو برادر شهید حضور داشته باشم و راوی آن همه عشق ایثار شجاعت و شهادت باشم .    بسیار تلاش کردم تا آنچه که اتفاق افتاده بود را در موقعیتهای مختلف منعکس کنم تا دوستان و مشتاقان از آنچه که برای این دو برادر رخ داده بود را بطور دقیق مطلع گردند ولی هر بار که این داستان را…

بیشتر بخوانید