دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور    مقام معظم رهبری در مورخ هفتم آبان ۱۳۷۷ از خانواده شهیدان خالقی پور بازدید به عمل آ وردند . ایشان ضمن تشویق صبر واستقامت این خانواده احوالات این خانواده را پرس وجو نمودند ودر ادامه از پدرشهیدان سوال فرمودند آیا کاری هست که ما برای شما انجام دهیم؟   پدر شهیدان اشاره فرمودند که درمنطقه نازی آباد عده ای مستمند هستند  که   حاجی خانم مادر شهیدان مبادرت به کمک ایشان دارند٫ شما این افراد…

بیشتر بخوانید

خانواده شهیدان خالقی پور در نجف اشرف

خانواده شهیدان خالقی پور در نجف اشرف

هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم                    هردم که یاد روی تو کردم جوان شدم                     دوربین سراغ حاج آقای خالقی پور رفت او این روزها به زحمت توان راه رفتن و جا به جا شدن دارد، و مادر شهیدان مهربانانه او را پرستاری و مراقبت می کند، صدای حاج آقا لرزان اما هنوز دلنشین و برآمده از دلی محکم و ایمانی استوار است،حال و احوالش را که جویا می شوند و از فرزندان شهیدش که می…

بیشتر بخوانید