دیدار مسجد جامعی شورای شهر

دیدار مسجد جامعی شورای شهر

ماهانه 270 نفر کشته بخاطر آلودگی هوا کم نیست!  آقای مسجدجامعی در روز جمعه مورخ 92/10/20 به همراه عده ای خبر نگار با خانواده شهیدان خالقی پور در منزل ایشان دیدار فرمودند.  مسجد جامعی در ادامه برنامه بازدید از بافتهای فرسوده درمنطقه16به منزل شهیدان خالقی پور رفت و دقایقی با خانواده این شهیدان والا مقام گفت‌وگو کرد. مادر این 3 شهید نیز با بیان خاطراتی از فرزندان خود، فضای معنوی خاصی را برای رئیس شورای…

بیشتر بخوانید