رییس جمهور وجدان بیدار مملکت امام و شهدا و بیت المال

رییس جمهور وجدان بیدار مملکت امام و شهدا و بیت المال

وجدان بیدار مملکت امام و شهدا خیلی ممنون ما از شما چیزی نمی خواهیم  ما از بنیاد شهید هم هیچ حقوقی دریافت نمی کنیم در ایام جوانی قدری کار کرده ام مستقلاتی فراهم کرده ام  و از محل درآمد  آن ٬ البته خمس و مالیات در رفته آن ارتزاق می کنیم . همیشه گفته ام حق دولت را باید داد آنها زحمت می کشند ودرآمدها  را صرف رفاه  جامعه می کنند. از مقام معظم رهبری هم جیزی نخواستیم  فقط گفتم می گویند ماخانواده…

بیشتر بخوانید