مشاور رئیس جمهور دیداری پراز درس ایثار

مشاور رئیس جمهور دیداری پراز درس ایثار

دیداری پراز درس ایثار مادر شهیدان خالقی پور روایت دلاورمردان را می گوید و با نگاههای کنجکاوانه درمورد  نحوه دریافت خبر شهادت فرزندانش که چگونه به او رسیده می پرسیم،می گوید:  داوود 18 ساله ی من، فرزند اول خانواده و در رشته ریاضی فیزیک درس خوانده بود   آنطوری که دوستانش نقل می کنند :داوود عزیزِ من،درست یکساعت قبل از شهادت شهید همت در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید. داوود در آن موقع کارمند نخستوزیری…

بیشتر بخوانید