دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان خالقی پور    مقام معظم رهبری در مورخ هفتم آبان ۱۳۷۷ از خانواده شهیدان خالقی پور بازدید به عمل آ وردند . ایشان ضمن تشویق صبر واستقامت این خانواده احوالات این خانواده را پرس وجو نمودند ودر ادامه از پدرشهیدان سوال فرمودند آیا کاری هست که ما برای شما انجام دهیم؟   پدر شهیدان اشاره فرمودند که درمنطقه نازی آباد عده ای مستمند هستند  که   حاجی خانم مادر شهیدان مبادرت به کمک ایشان دارند٫ شما این افراد…

بیشتر بخوانید

دیدارها با خانواده شهیدان خالقی پور

دیدارها با خانواده شهیدان خالقی پور

مقام معظم رهبری در مورخ هفتم آبان ۱۳۷۷ از خانواده شهیدان خالقی پور بازدید به عمل آ وردند . ایشان ضمن تشویق صبر واستقامت این خانواده احوالات این خانواده را پرسه جو نمودند.                  دیدار دکتر قالیباف شهردار محترم تهران با خانواده شهیدان خالقی پور به گزارش ایرناشهردار تهران در جریان این بازدید با پدر ومادر سه شهید دوران دفاع مقدسبه گفتگو    پرداخت وپای صحبت های آنان نشست. خانواده شهیدان خالقی پور نیز دراین دیدار با اشاره…

بیشتر بخوانید