خانواده شهیدان خالقی پور در نجف اشرف

خانواده شهیدان خالقی پور در نجف اشرف

هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم                    هردم که یاد روی تو کردم جوان شدم                     دوربین سراغ حاج آقای خالقی پور رفت او این روزها به زحمت توان راه رفتن و جا به جا شدن دارد، و مادر شهیدان مهربانانه او را پرستاری و مراقبت می کند، صدای حاج آقا لرزان اما هنوز دلنشین و برآمده از دلی محکم و ایمانی استوار است،حال و احوالش را که جویا می شوند و از فرزندان شهیدش که می…

بیشتر بخوانید